TP Hồ Chí Minh: Không gian khởi nghiệp cho giới trẻ đi vào hoạt động

24/07/2018

Ngày 24/ 7, Hội LHTN Việt Nam TP Hồ Chí Minh và Trung tâm hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp TP Hồ Chí Minh đã chính thức đưa “Không gian Khởi nghiệp dành cho giới trẻ TP Hồ Chí Minh” mang tên The Youth Five (gọi tắt là Y5) đi vào hoạt động.

Đối tác