Năm 2018 sẽ không có khả năng xảy ra “bong bóng” BĐS

25/05/2018

Với sự kiểm soát tốt của nhà nước, cùng kinh nghiệm của các đợt khủng hoảng thị trường trước đây, năm 2018 sẽ không xảy ra "bong bóng" BĐS.

Tin tức mới

Đối tác